Press "Enter" to skip to content

ราคาน้ำมันล่าสุด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยม ปรับขึ้น 2.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 24 พ.ค.65 เวลา 05.00 น.

  • เบนซิน 95 : 50.86 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 43.45 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 43.18 บาทต่อลิตร
  • E20 : 42.34 บาทต่อลิตร
  • E85 : 36.34 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 31.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 31.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

More from ข่าวMore posts in ข่าว »