Press "Enter" to skip to content

ราคาน้ำมัน 11 มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 15-50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก  ปรับราคาขายปลีก  ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร

เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 11 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 35.66 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 28.25 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.98 บาทต่อลิตร
  • E20 : 26.74 บาทต่อลิตร
  • E85 : 22.14 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 25.59 บาทต่อลิตร
  • B20 : 25.34 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

More from ข่าวMore posts in ข่าว »