Press "Enter" to skip to content

โควิดวันนี้ 11/5/64 ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,919 ราย เสียชีวิตอีก 31 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า

ล่าสุด สถานการณ์โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,919 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 86,924 ราย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 452 ราย หายป่วยแล้ว 57,037 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 29,435 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,919 ราย มีดังนี้

1.ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,318 ราย

2. ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 584 ราย

3. เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 17 ราย