Press "Enter" to skip to content

โควิดวันนี้ 11/3/64 ศบค.รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 ว่า

ล่าสุด สถานการณ์โควิดในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 58 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,598 ราย หายป่วยแล้ว 26,000 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 513 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 85 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 11 มี.ค.2564 จำนวน 58 ราย มีดังนี้

1. ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 17 ราย

2. ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 36 ราย

3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย

4. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 4 ราย